Life Coaching

Life Coaching

Το Life Coaching αποτελεί μια στοχοθετική διαδικασία αλλαγής και ανάπτυξης μέσα στο πλαίσιο της συνεργατικής σχέσης που αναπτύσσεται με τον Coach . Πυρηνική έννοια αλλά και ζητούμενo είναι η θετική αλλαγή, η οποία προϋποθέτει την ενεργοποίηση της ετοιμότητας και της δέσμευσης προς αυτή από το πρόσωπο που απευθύνεται στον Life Coach. Σε μια βάση εμπιστοσύνης, κατανόησης, καλής προδιάθεσης και σοβαρότητας, χαράσσεται η προσωπική ανάπτυξη ή, σε πιστή μετάφραση του όρου, η ”προπονητική ζωής” που αποσκοπεί στην προσωπική εξέλιξη.

Αυτή μπορεί να λάβει οποιαδήποτε μορφή και να αφορά σε οποιονδήποτε τομέα, τον οποίο επιθυμεί να βελτιώσει ο Coachee, κοινώς ο πελάτης. Ειδικότερα, μέσω του Life Coaching επιτυγχάνονται θετικές αλλαγές αναφορικά με προκλήσεις όπως:

  • η εύρεση νοήματος και σκοπού στη ζωή
  • η διαμόρφωση προσωπικής στοχοθεσίας
  • ο συγκερασμός επιθυμιών και υποχρεώσεων
  • η θέση προτεραιοτήτων και η επίτευξη εσωτερικής ισορροπίας
  • η διαχείριση χρόνου
  • η διαχείριση άγχους
  • η απώλεια βάρους
  • η εξεύρεση λύσεων σε καθημερινά ζητήματα

Σημείο εκκίνησης είναι η πεποίθηση ότι κάθε άνθρωπος διαθέτει την δυνατότητα εντοπισμού λύσεων για θέματα που τον απασχολούν, αλλά και την ικανότητα  να τις εφαρμόσει με στόχο να δημιουργήσει τις συνθήκες ζωής που επιθυμεί, που δικαιούται και που αξίζει. Η υποστηρικτική παρουσία του Coach παρέχει τα εργαλεία και τη μεθοδολογία, ώστε να συμπαρασύρει τον πελάτη σε μια πορεία δέσμευσης προς την υλοποίηση των στόχων που ο ίδιος έχει θέσει ανεπηρέαστος από εξωγενείς επιδράσεις.

Το Life Coaching είναι μια έντεχνη αποδέσμευση του δυναμικού του ανθρώπου που αποφασίζει ότι θέλει να αλλάξει, έχει ανάγκη να πιστέψει στον εαυτό του και τις δυνάμεις του, να βελτιωθεί και να αποκτήσει την ποιότητα ζωής που ονειρεύεται αλλά διστάζει να κατακτήσει.

Ως Life Coach ο ρόλος μου είναι ο προσανατολισμός του Coachee προς τα θετικά και δυνατά στοιχεία του χαρακτήρα του, ο εντοπισμός δυσλειτουργικών πεποιθήσεων που τον εγκλωβίζουν και παρεμποδίζουν τη θετική εξέλιξή του, η κατάρτιση προσωπικής στοχοθεσίας, η ενδυνάμωσή του προς την πραγματοποίησή της. Εν ολίγοις, ως Life Coach είμαι εδώ για να εμπνεύσω και να δεσμεύσω…

 

 

 

You Might Also Like

EnglishGermanGreek