Confidence Coaching Leadership Coaching Life Coaching

Coachee, ο πρωταγωνιστής του Coaching

Το Coaching αποτελεί μια στοχοθετική διαδικασία δυαδικού χαρακτήρα, με τα δύο εμπλεκόμενα μέρη, δηλαδή τον Coach και τον Coachee, να αναπτύσσουν μια αμφίδρομη σχέση και να γίνονται συνοδοιπόροι σε ένα ταξίδι με προορισμό την επίτευξη στόχων. Μιλώντας για στοχοθεσία εννοεί κανείς μια κατάρτιση ενεργειών που οδηγούν σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση της Coaching πρακτικής ο στόχος τίθεται αποκλειστικά από τον Coachee, είναι βασισμένος στις ανάγκες και σε όσα επιθυμεί ο ίδιος, με τον Coach να αναλαμβάνει το ρόλο του ενορχηστρωτή αλλά και καταλύτη στο όλο εγχείρημα.

Η Coaching συνεδρία δεν αποτελεί ένα πεδίο επίδειξης των ικανοτήτων του Coach, μια ευκαιρία να εκδιπλώσει εμπειρία, κατάρτιση, προσόντα. Αυτά αποκαλύπτονται μέσω της επιδεξιότητας που επιδεικνύει χρίζοντας τον Coachee πρωταγωνιστή και στρέφοντας τους προβολείς επάνω του. Διότι είναι ο τελευταίος που θα πάρει τις αποφάσεις από το εναρκτήριο έως το τελικό στάδιο της όλης διαδικασίας, αποφάσεις που αφορούν στο στόχο και στο περιεχόμενο των συνεδριών, στην πρόθεσή του να εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα, αλλά και στη δέσμευσή του να επιτύχει εκείνα που ο ίδιος έθεσε ως ζητούμενα.

Με άλλα λόγια, επίκεντρο οποιασδήποτε Coaching διενέργειας είναι ο Coachee. Κάτι τέτοιο ρυθμίζει αυτόματα ορισμένα προαπαιτούμενα από πλευράς Coach, προκειμένου να εφαρμοστούν σωστά και αποτελεσματικά οι αρχές που διέπουν το Coaching. Κάνοντας τον παραλληλισμό με το χώρο του αθλητισμού (στον οποίο και παραπέμπει ο όρος Coaching για όσους δεν είναι ακόμη εξοικειωμένοι με την εφαρμογή του πέραν του αθλητικού τομέα), ο προπονητής είναι εκεί για να εξασφαλίσει την καλύτερη επίδοση του αθλητή στο εκάστοτε σπορ, κι όχι για να αυτοπροβάλει τη δική του αξιοσύνη. Αντιστοίχως, ο Coach έρχεται με τα βέλη του στη φαρέτρα, κοντολογίς τις γνώσεις, την εκπαίδευση και τα εργαλεία του, έχοντας απαγκιστρωθεί από οποιαδήποτε προκατάληψη ή προσωπική ανάγκη δικαίωσης, για να τα προσφέρει με ταπεινότητα στην υπηρεσία του Coachee.

Σημείο εκκίνησης κάθε σωστής Coaching προσέγγισης είναι η πεποίθηση ότι ο Coachee διαθέτει όλα όσα χρειάζεται προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του. Αντιμετωπίζεται, έτσι, ο Coachee ως ένας φορέας ανεξάντλητου δυναμικού και υψηλής δυναμικής, απόλυτα ικανός και δυνατός να ορίσει τα αποτελέσματα που θέλει για τη ζωή του, και να καθορίσει τις δράσεις που θα τον οδηγήσουν σε αυτά. Υπό αυτήν την έννοια, το Coaching πλαίσιο παρέχει το πεδίο στον Coachee να κατανοήσει και ενστερνιστεί όλα τα παραπάνω, να λάβει την ώθηση που απαιτείται ώστε να είναι η πιο καλή εκδοχή του εαυτού του όπως την εννοεί ο ίδιος.

Συνεπώς, προϋπόθεση παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του Coaching είναι η πίστη στις δυνατότητες του Coachee, είναι το αξίωμα ότι έχει τις απαντήσεις αλλά και τα γνωρίσματα, έτσι ώστε να υλοποιήσει οποιαδήποτε κατάκτηση. Ο Coachee είναι που θα ζήσει με ό,τι συνεπάγονται οι αποφάσεις του, ο Coachee είναι γνώστης της ζωής του και όλων των παραμέτρων της, ο Coachee ξέρει την κατάσταση που βιώνει και τον εαυτό του καλύτερα από τον καθένα. Για να αποδόσει, επομένως, το Coaching, μόνο «Coachee-κεντρικά» θα πρέπει να λειτουργεί, με τον Coach να διαδραματίζει ένα ρόλο όχι αυτό-επιδεικτικό αλλά ετερο-ενδυναμωτικό.

 

You Might Also Like

EnglishGermanGreek