All Posts By

Angeliki Troumpata

Leadership Coaching

Αναβάλλω την αναβλητικότητα χωρίς άλλη αναβολή

Έστω και ελάχιστα παρατηρητικός να είναι κανείς, δεν μπορεί να μην αντιληφθεί το ότι η ζωή διαρκώς μάς προσφέρει ευκαιρίες για να πραγματοποιήσουμε όνειρα, στόχους, επιθυμίες αλλά και υποχρεώσεις. Παρ’όλ’αυτά, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αισθάνονται πως μένουν πίσω, πως δεν ανταποκρίνονται στα καλέσματα της τύχης ή πως αδυνατούν να διεκπεραιώσουν ένα καθήκον εντός προθεσμίας. Οι λόγοι (και οι δικαιολογίες, βέβαια) μπορεί να είναι πολλοί. Σίγουρα, κατά καιρούς όλοι διανύουμε περιόδους μειωμένης απόδοσης, χαμηλής δημιουργικότητας ή  νιώθουμε ότι δεν είμαστε η…

Continue Reading

Leadership Coaching

Χρόνος: η πιο Δίκαιη Συνθήκη

Δύσκολο να διαφωνήσει κανείς ότι η εποχή μας χαρακτηρίζεται, εκτός των άλλων, και από την αντίφαση που δημιουργείται μεταξύ της δυνατότητας ταχείας διεκπεραίωσης και της Έλλειψης Χρόνου. Διανύουμε μια ιστορική φάση, κατά την οποία η τεχνολογική εξέλιξη όχι απλά διευκολύνει αλλά και αυτοματοποιεί ενέργειες παλαιότερα χρονοβόρες, δύσκολες, κοπιαστικές. Παρά ταύτα, μεγάλο ποσοστό ανθρώπων απασχολεί η λεγόμενη Έλλειψη Χρόνου που μπορεί μεν συχνά να συσχετίζεται με την αδυναμία σωστά οργανωμένης διαχείρισής του, δεν βρίσκει δε απαραίτητα εκεί την πηγή της. Πράγματι,…

Continue Reading

Confidence Coaching Leadership Coaching Life Coaching

Αλλάζω σημαίνει υπάρχω

Δε χρειάζεται ιδιαίτερη παρατηρητικότητα για να αντιληφθεί κανείς ότι η αλλαγή είναι παντού: συνυφαίνεται με την εξέλιξη, είναι συστατικό της ίδιας της ζωής και του μηχανισμού που λειτουργεί ο κόσμος και η φύση. Κι, ενώ η αποδοχή της αλλαγής ως αυτονόητο χαρακτηριστικό της ζωής οδηγεί σε μία αίσθηση απελευθέρωσης, για τους περισσότερους αποτελεί έναν εχθρό που εμπνέει ανησυχία -ακόμη και φόβο. Αναντίρρητα, η ανάγκη για ασφάλεια οδηγεί στην αναζήτηση σταθερότητας και προβλεψιμότητας από τον άνθρωπο, κάτι που είναι αναμενόμενο (και…

Continue Reading

Instructional Coaching

Instructional Coaching

Το Instructional Coaching αποτελεί μια διαδικασία τριαδικής σχέσης (Coach-εκπαιδευτικός- μαθητής) με στόχο την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ επίδοσης του μαθητή και επιτάχυνσης της διδασκαλίας μέσα από την εφαρμογή κατάλληλα δομημένων κι αντιπροσωπευτικών προς τις εκπαιδευτικές ανάγκες τεχνικών. Για τη διαμόρφωση ενός Instructional Coaching προγράμματος προαπαιτείται ο καθορισμός των διδακτικών αναγκών του εκάστοτε εκπαιδευτικού -οποιουδήποτε αντικειμένου διδασκαλίας και οποιουδήποτε γνωστικού επιπέδου διδασκομένων. Με βάση αυτές καταρτίζεται το διδακτικό πλάνο, το οποίο δεν αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο διδασκαλίας συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου αλλά…

Continue Reading

Educational Coaching

Educational Coaching

Το Educational Coaching αποτελεί την απάντηση στην ανάγκη για μια νέου τύπου μαθητοκεντρική εκπαίδευση, όπου η απόκτηση γνώσεων και η υψηλή σχολική επίδοση προσεγγίζονται όχι ως μηχανιστικός αυτοσκοπός αλλά ως μια δημιουργική διαδικασία ενεργητικής εμπλοκής. Εκείνο που χρειάζεται ο σύγχρονος μαθητής δεν είναι απλώς και μόνο μια υψηλή βαθμολογία ή η επιτυχία σε διαγωνίσματα και εξετάσεις. Σημασία πλέον έχει μια παραγωγική μελέτη, η οποία φέρει στοιχεία αυτονομίας και εκκινεί από εσωτερικά κίνητρα -όχι από επιβολή. Με τη συμβολή του Educational…

Continue Reading

Confidence Coaching

Confidence Coaching

To Confidence Coaching είναι μια διαδικασία ανακάλυψης του εαυτού, ένα ταξίδι αυτογνωσίας με συνταξιδευτή τον Coach, ο οποίος με τις κατάλληλες ερωτήσεις  θα βοηθήσει να αναδυθούν εσωτερικές δυνάμεις και θετικά στοιχεία του χαρακτήρα με στόχο την τόνωση της αυτοεκτίμησης και την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Ο εντοπισμός των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων που εγκλωβίζουν στη στασιμότητα και υπονομεύουν τη δράση είναι το πρώτο βήμα του Confidence Coaching, που έχει ως στόχο την υπέρβασή τους, την απελευθέρωση από εσωτερικά δεσμά, την πίστη στον εαυτό…

Continue Reading

Leadership Coaching

Leadership Coaching

Το Leadership Coaching είναι μια συνεργατική κι εξατομικευμένη σχέση ανάμεσα στον Coach και τον ηγέτη, δηλαδή κάθε πρόσωπο που ασκεί ηγεσία και είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση ομάδων, με ουσιαστικό στόχο την ανάδειξη των μοναδικών ταλέντων του, του δυναμικού του και της ετοιμότητάς του για αλλαγή. Με λίγα λόγια, την παροχή της ανάλογης ώθησης σε ανθρώπους ήδη επιτυχημένους στον τομέα τους ώστε να γίνουν αποτελεσματικότεροι. Η θέση του ηγέτη εντός οποιουδήποτε οργανισμού, εταιρείας, συστήματος, είναι μια διαρκής πρόκληση που απαιτεί,…

Continue Reading

Life Coaching

Life Coaching

Το Life Coaching αποτελεί μια στοχοθετική διαδικασία αλλαγής και ανάπτυξης μέσα στο πλαίσιο της συνεργατικής σχέσης που αναπτύσσεται με τον Coach . Πυρηνική έννοια αλλά και ζητούμενo είναι η θετική αλλαγή, η οποία προϋποθέτει την ενεργοποίηση της ετοιμότητας και της δέσμευσης προς αυτή από το πρόσωπο που απευθύνεται στον Life Coach. Σε μια βάση εμπιστοσύνης, κατανόησης, καλής προδιάθεσης και σοβαρότητας, χαράσσεται η προσωπική ανάπτυξη ή, σε πιστή μετάφραση του όρου, η ”προπονητική ζωής” που αποσκοπεί στην προσωπική εξέλιξη. Αυτή μπορεί…

Continue Reading

EnglishGermanGreek