ΤΡΟΥΜΠΑΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Σε μια σύγχρονη πραγματικότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από συνεχείς (εν-)αλλαγές δεδομένων και απαιτήσεων σε προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο, το άτομο ενδεχομένως αποπροσανατολίζεται και αφήνεται να συμπαρασυρθεί από τη ροή των εξελίξεων, με αποτέλεσμα να απομακρύνεται από την προσωπική του αλήθεια. Αυτό, επεκτατικά, δε γίνεται να μην επηρεάζει το αίσθημα νοήματος αλλά και την αίσθηση ελέγχου που έχει για τα πράγματα, για τον τρόπο που ορίζει τη ζωή του ή ορίζεται από αυτή.

Το Coaching, ως μια μέθοδος ενδυνάμωσης, στοχοθεσίας και βελτίωσης, αποτελεί την καίρια απάντηση στην αναζήτηση σκοπού και την εύρεση οράματος, προσωπικού ή επαγγελματικού. Η σχέση ανάμεσα στον Coach και τον Coachee εκκινεί από την πίστη στην ικανότητα του ατόμου να αυτό-ανακαλύπτεται και να αυτό-βελτιώνεται, και από την πεποίθηση ότι με πραγματισμό αλλά και αισιόδοξο οραματισμό επέρχεται η θετική αλλαγή. Γιατί το Coaching συνδέεται κυρίως με την αλλαγή.

Ο ρόλος μου ως Coach στα πλαίσια των διαφόρων πεδίων Coaching, όπου δραστηριοποιούμαι, είναι να παρέχω τις ευκαιρίες και τα εργαλεία ώστε ο Coachee να αυτό-οδηγηθεί στον εντοπισμό των δυνατών του σημείων, και στην αξιοποίησή τους προς την επίτευξη των στόχων που ο ίδιος έχει αποφασίσει ότι επιθυμεί να θέσει. Κι αυτό προϋποθέτει την αλλαγή. Χωρίς αλλαγή, παγιδεύεται κανείς σε πορείες κυκλικές και αδιέξοδες. Για να καταγραφεί πορεία ανοδική και ευθυγραμμισμένη με το προσωπικό αξιακό σύστημα, προαπαιτείται η δέσμευση στην προσπάθεια και η δεκτικότητα στην αλλαγή.

Η μεγάλη μου διάθεση για ανθρώπινη προσφορά, η δημιουργική και συνδυαστική αντίληψη που έχω για τη ζωή συμπορεύονται με την τεχνογνωσία μου πάνω σε πρακτικές, εργαλεία, και μοντέλα Coaching αλλά και με την αδιάλειπτη φιλομάθειά μου. Είναι, έτσι, σε θέση να υπηρετήσουν τη φιλοσοφία που το διαπνέει και να επιφέρουν θετικές αλλαγές στη ζωή των μελλοντικών μου Coachees. Συγχρόνως, οι Πανεπιστημιακές Επαγγελματικές Σπουδές μου σε διάφορους τύπους Coaching, στην Αυτοβελτίωση και στην Λήψη Απόφασης (Προσωπική και Διοικητική), η διαρκής επιμόρφωσή μου μέσα από σεμινάρια, ημερίδες και διαλέξεις και, κυρίως, το συνεχές ενδιαφέρον μου για μάθηση και εμβάθυνση στον τομέα μου αποτελούν την εγγύηση για μια μεθοδική, συνεπή και αποτελεσματική προσέγγιση.

EnglishGermanGreek