ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ COACHING ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Στην Coaching πρακτική συνήθως η πρώτη επικοινωνία θα έχει τη μορφή μιας προσωπικής συνέντευξης, η οποία λειτουργεί αναγνωριστικά και θα αποτυπώνει την τρέχουσα κατάσταση του πελάτη. Στις επόμενες συνεδρίες, Coach και Coachee θα συν-διαπιστώσουν και συν-αναλύσουν εκείνα τα σημεία που αποτελούν πρόκληση για τον πελάτη, θα προβούν στην ιεράρχησή τους και θα καθορίσουν επιθυμητά αποτελέσματα. Από εκεί και έπειτα, καταρτίζονται προτεραιότητες και σχέδια δράσης που αποσκοπούν στην υλοποίησή τους. Φυσικά, πάντα με άξονα τη δέσμευση.

 

Οι Coaching συνεδρίες μπορεί να γίνονται δια ζώσης ή να πραγματοποιούνται τηλεφωνικά ή μέσω κάποιας ηλεκτρονικής οδού, για παράδειγμα Skype ή email. Έχουν ευελιξία τόσο ως προς το χρόνο όσο και ως προς το χώρο αλλά και καθορισμένη χρονική διάρκεια. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αποτελούν γενικά δομημένες και όχι τυχαίες συζητήσεις, ο αριθμός των οποίων βασίζεται στις ανάγκες του πελάτη.

EnglishGermanGreek