ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ COACHING

Το Coaching ως πρακτική φέρει τα γνωρίσματα της Μαιευτικής του Σωκράτη και της Διαλεκτικής Τέχνης. Συγχρόνως, αξιοποιεί ερείσματα και θεωρίες από Επιστήμες όπως η Φιλοσοφία, η Ψυχολογία, οι Νευροεπιστήμες, η Κοινωνιολογία. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι διέπεται από συγκεκριμένες δομές, από συγκεκριμένο κώδικα ηθικής και δεοντολογίας αλλά και από την απαιτούμενη περίφραξη, έτσι ώστε να μην εμπλέκεται ή προσκρούει στα πεδία αυτών των επιστημών. Παράλληλα, αντλώντας από θεωρίες επιστημονικές και υπακούοντας σε συγκεκριμένες αρχές είναι σε θέση να προστατεύεται από τυχόν αυθαιρεσίες.

EnglishGermanGreek