ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ COACHING ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Οι Coaching συνεδρίες έχουν ως πρωταρχικά χαρακτηριστικά την εμπιστοσύνη και τον αλληλοσεβασμό. Η συνέργεια που απαιτείται, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η κάθε Coaching συνεδρία, μπορεί να είναι λειτουργική εάν και εφόσον και τα δύο μέρη -τόσο ο Coach όσο και ο Coachee- αναπτύξουν μια σχέση ουσιαστική και ανθρώπινη από την οποία, βεβαίως, δεν απουσιάζουν ο επαγγελματισμός, η σοβαρότητα και η συνέπεια.

 

Η διαδικασία του Coaching είναι απαρεγκλίτως εμπιστευτική, πλαισιώνεται από προσυμφωνημένες και υπογεγραμμένες παραμέτρους και βασίζεται στην τεχνική των ερωτήσεων. Μέσω αυτών επιτυγχάνεται η εκμαίευση απαντήσεων που θα βοηθήσουν τον πελάτη να αφυπνιστεί, να ενδυναμωθεί και να δεσμευτεί για το καλύτερο που οφείλει στον εαυτό του τον ίδιο. Με λίγα λόγια, σκοπός των ερωτήσεων είναι η αλλαγή του πελάτη, η οποία αφορά σε τρόπους σκέψης και συνήθειες που αποδεικνύονται μη λειτουργικές για τον ίδιο, και τον εγκλωβίζουν σε μη επιθυμητές καταστάσεις.

 

EnglishGermanGreek