ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ COACHING

Το Coaching απευθύνεται σε ανθρώπους ψυχικά υγιείς που επιθυμούν να αλλάξουν αλλά, είτε βρίσκονται σε διαδικασία αναζήτησης στόχων είτε έχουν ήδη αποφασίσει ποιοι είναι οι στόχοι τους, έχουν διαπιστώσει ότι η αυτοδέσμευση δεν επαρκεί για να τους προσεγγίσουν. Αποδεικνύεται, επίσης, εξαιρετικά ωφέλιμο για όσους αισθάνονται μετέωροι και χρειάζονται έναν συνοδοιπόρο, τον Coach, με την ενδυναμωτική παρουσία του οποίου θα εκκινήσουν μια πορεία αυτοπραγμάτωσης.

EnglishGermanGreek